جواب به کار ببندیم صفحه ۵۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم تحقیق درباره عدالت و از بین رفتن نابرابری در جهان از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

احمد الواعظ : برای دآمد به یک محصول یا کالا تکیه نکنیم،دانش آموزان ودانشجویان برای ادمه تحصیل تشویق کنیم وبرای امید به زندگی شغل ودرآمد برای مردم فراهم کنیم.