جواب فعالیت صفحه ۷۴ کتاب علوم تجربی پایه هفتم تحقیق کنید از میان نزدیک به 200 کشور در جهان در چه کشورهایی از سوخت های هسته ای برای تامین انرژی استفاده می شود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آمریکا. روسیه. فرانسه. ایتالیا. انگلیس. هند. ژاپن. چین. ایران.