جواب فعالیت صفحه ۱۵۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم آمریکای شمالی و جنوبی از نظر دین زبان و فرهنگ چه تفاوت هایی دارند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هر دو دارای دین و فرهنگ و زبان ریشه اروپایی هستند و بیشتر مردم آمریکای شمالی مذهب پروتستان دارند ولی آمریکای جنوبی بیشتر مردم آن مذهب کاتولیک دارند.