جواب فعالیت صفحه ۱۰۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم از نظر فرهنگی دین زبان بناهای تاریخی ترکیه و افغانستان را با هم مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : از بناهای تاریخی ترکیه مسجد ایا صوفیه و مسجد سلطان احمد را می توان نام برد از بناهای تاریخی افغانستان مسجد آبی در مزار شریف و دره ی بامیان و مناره ی جم را می توان نام برد.