جواب خودارزیابی صفحه ۶۱ کتاب ادبیات پایه هشتم از نظر پیر خارکش عزت و آزادگی چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قانع بودن و محتاج دیگران نبودن، خوارنشدن در مقابل دیگران.