جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۵ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم از نظم شگفت انگیز جهان و مخلوقات درون آن چه نتیجه ای می توان گرفت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر انسان خوب به نظم شگفت انگیز جهان و تمامی مخلوقات بنگرد فقط به یک نتیجه خواهد رسید که این جهان با این نظم شگفت انگیز و بی نظیر، باید ناظمی داشته باشد و این ناظم کسی نیست جز خداوند دانا و مهربان.