جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۰۸ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم از نماز ظهر عاشورای امام حسین و یارانش چه می آموزیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اهمیت نماز را یادآوری می کند و به ما می آکوزد که تحت هیچ شرایطی نباید نماز را به تعویق انداخت چرا که بر پا داشتن درست و به موقع نماز، باعث می شود انسان از گناهان و زشتی ها دور شود. هر قدر انسان از گناه دور شود به بهشت نزدیک تر می شود.