جواب فعالیت صفحه ۷۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم از هر قاره دو کشور نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اروپا : هلند و فرانسه.
آمریکا : آرژانتین و کوبا.
آسیا : ایران، ژاپن و هند.
استرالیا : نیوزلند و استرالیا.
آفریقا : مصر و نیجریه.