جواب تجربه های بیشتر صفحه ۵۵ کتاب فرهنگ و هنر پایه نهم از ویترین مغازه ها و سر در آنها عکاسی کنید به نظر شما چه عواملی موجب جذاب تر شدن بعضی از موضوع ها نسبت به دیگر موارد شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها در نظرات جواب رو بفرستن.