جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۱۷ کتاب علوم تجربی پایه نهم از گروه های بزرگ تر به گروه های کوچک تر تفاوت افراد بیشتر می شود در حالی که شباهت های آنها کمتر می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.