جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۱۸ کتاب دین و زندگی پایه دهم اساس دین بر محبت است بنابراین دل مسلمانان نباید جایگاه کینه و نفرت از کسی باشد شما با او موافقید یا خیر؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر، زیرا نمی شود کسی دوستدار خداوند باشد و در برابر ضلم و ستم سکوت کند.