در عراق زلزله شدید 7.2 ریشتری به وقوع پیوست جزئیات و تعداد کشته شدگان اسامی ایرانی زائران ایرانی کشته شده در عراق به زودی از سایت نکس لود دریافت کنید.

اسامی و تعداد تلفات زمین لرزه عراق

در زلزله عراق تعداد بسیار زیادی از افرادی که در خانه های بسیاری زندگی می کردند به زودی قرار خواهیم داد امیدواریم این زیادی را نداشته باشد و به زودی این خبر را تکمیل خواهیم کرد .

آخرین اخبار از زلزله شدید عراق بخش هایی از شهر اهواز در استان خوزستان لرزید قطع برق در مناطقی از استان کرمانشاه.