جواب آزمایش کنید صفحه ۴۲ کتاب علوم تجربی هشتم کدام استخوان استحکام بیشتری دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کلسیم وفسفر باعث استحکام استخوان در برابر فشار می شود استخوان تازه وسالم، استحکام بیشتری دارد.