جواب فعالیت صفحه ۳۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان ابتدایی برای حفظ محیط زیست استفاده از برق حرارتی بهتر است یا برق آبی چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برق آبی زیرا برق حرارتی از سوزاندن سوخت های فسیلی به دست می آید که سوزاندن این سوخت ها گازهای گلخانه ای تولید می کنند و باعث آلودگی محیط زیست می شوند.