جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۳۸ کتاب علوم تجربی پایه نهم در مورد استفاده از زالو در پزشکی اطلاعاتی جمع آوری و تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

در طب سنتی از زالو استفاده می شد؛ در پزشکی نوین نیز به آن رو آورده اند. در مورد استفاده از زالو در پزشکی نیز اطلاعاتی را جمع آوری کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بر عهده دانش آموز است اما پاسخ: زالوها نیز گونه های متفاوتی دارند و عموما زندگی آنها انگلی است. نوعی زالو که مخصوص این کار (هجامت) است از خود ماده ضد انعقادی (هپارین مانندی) تولید می کند که از لخته شدن خون جلوگیری می کند. لخته شدن خون می تواند سبب ایجاد انواع سکته ها بشود. زیرا مسیر رگ را مسدود می کند – این نوع زالو (زیتونی – سیاه) در درمان بیماری های پوستی کوفتگی – خون مردگی – جراحی پلاستیک و بیماری چشمی و… کاربرد دارد.

اسما : روزی به حاکم خبر میدهند که درختی وجود دارد که اگر کسی از میوه آن بخورد هرگز پیر نمی شود حاکم هم شخصی را به دنبال آن درخت می فرستد. آن شخص در سر راه به دانشمندی بر می خرد. و متوجه میشود آن درخت همان درخت علم است.