جواب ایستگاه فکر صفحه ۱۰۴ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم نتیجه استفاده درست و نادرست از فرصت ها از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نتیجه ی استفاده ی درست از فرصت ها.
1. با خوب درس خواندن دانش آموز موفقی می شویم.
2. محبت بین اعضای خانواده را با کمک به یکدیگر زیاد کنیم.
3. در دوران جوانی آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گیریم.

نتیجه ی استفاده ی نادرست از فرصت ها.
1. نسبت به درس خواندن بی اهمیت باشیم پس در تمامی مسال درسی به مشکل بر می خوریم.
2. در خانواده به هم توجه نکنیم ، پس نامهربان می شویم.
3. به دلیل نداشتن حرفه و یا فنی، در جوانی شغلی نداشته باشیم.

نویسنده : نتیجه استفاده از فرصت ها:
۱)به موقع درس هایمان را بخوانیم و دور کنیم ۲)هر کاری را برای فردا نگذاریم۳)فزصت خود را به صرف تلویزیون نکنیم.

نویسنده :‌نتیجه ی استفاده ی درست از فرصت ها: در کارهایمان همیشه موفق و سربلند می شویم و هیچ موقع وقت کم نمی یاریم وانسان موفق و خوبی می شویم.