جواب گفت و گو صفحه ۲۰ کتاب علوم تجربی پایه ششم دبستان علت استفاده نشاسته در تهیه کاغذ چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نشاسته به علت داشتن سلولز برای مقاوم کردن کاغذ استفاده می شود و همچنین جلوگیری از فرسودگی.