جواب فعالیت صفحه ۲۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم به نقشه توجه کنید در دی ماه استانبول سردتر است یا لنینگراد؟ چرا؟ سه شهر برگِن، استکهلم و لنینگراد تقریباً در یک عرض جغرافیایی قرار دارند اما میانگین دمای این شهرها در دی ماه متفاوت است چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : لنینگراد. زیرا نسبت به استانبول از استوا دورتراست.