جواب خودارزیابی صفحه ۷۸ کتاب ادبیات پایه هشتم سید جمال الدین اسد آبادی در چه زمینه هایی استعداد داشت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) زبان آموزی 2) سخنوری 3) بحث با دیگران 4) تاثیر گذاری سخنش.