جواب تجربه های بیشتر صفحه ۴۷ کتاب فرهنگ و هنر پایه هفتم آیا با اصطلاحات دیگری در هنر خوشنویسی آشنایی دارید یک نمونه نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.