جواب فعالیت صفحه ۱۳۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم اصل دهم قانون اساسی را بخوانید چرا چنین اصلی را در قانون اساسی کشور قرار داده اند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و اولین و مهم ترین واحد اجتماعیتربیت و مراقبت از فرزندان است.