جواب صفحه ۲۰ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم اطلاعاتی که در پرسش وجود دارد چیست برای انتخاب و تصمیم گیری به چه اطلاعات دیگری نیاز داریم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.