جواب فعالیت صفحه ۱۵۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم نظر شما درباره افرادی که می خواهند با کار نکردن یا کار کم به ثروت یا موفقیت های بزرگ دست یابند چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : باید به این موضوع برسیم که هیچ موفقیتی، چه بزرگ و چه کوچک، بدون همت، تلاش و همکاری و امید میسر نمی شود.