جواب فعالیت فردی صفحه ۵۲ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم سبک زندگی افراد زیر را با هم مقایسه کنید و از آنها نتیجه گیری کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.