جواب فعالیت صفحه ۹۶ کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم اقدامات ایمنی و پیشگیرانه برای سیل و سیلاب به ترتیب اهمیت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : از اقدامات پیشگیرانه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
* از ساختن خانه در بسترهای سیل خیز و حریم رودخانه بپرهیزید.
* از چادر زدن و توقف خودرو در منطقه سیلخیز یا در مسیر رودخانه، جدا خودداری نمایید.
* به هنگام جاری شدن سیل حتما به مناطق بالا دست رفته و آرامش خود را حفظ کنیم.