جواب کار کلاسی صفحه ۳ کتاب کار و فناوری پایه هفتم نام آفریده یا موجود طبیعی اختراع الهام گرفته از آن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.