جواب فعالیت صفحه ۹۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم چرا امام حسین بر علیه حکومت یزید قیام کرد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون در آن زمان یزید مردی فاسد و ستمگر بود، حکومت می کرد. یزید به طور آشکار گناه می کرد و دستورهای اسلام را زیر پا می گذاشت. امام حسین (ع) زیر بار بیعت با این فرد نرفتند و چون در آن زمان اسلام اسلام واقعی و روش پیامبر (ص) به فراموشی سپرده شده بود، مجبور به قیام شدند.