جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۱۵ کتاب علوم تجربی پایه نهم امروزه در گروه بندی جانداران افزون بر صفت های ظاهری از سایت نکس لود دریافت کنید.

امروزه در گروه بندی جانداران، افزون بر صفت های ظاهری، شباهت مولکول های تشکیل دهنده سلول ها را نیز بررسی می کنند. به نظر شما برای این منظور چه مولکولی مناسب است؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دانش آموزان با توجه به اینکه در علوم هشتم با مولکول DNA و ژن ها (عامل بروز صفات) آشنا شده اند باید به آن اشاره کنند. اگر به پروتین نیز اشاره کنند موردی ندارد ولی جواب اصلی DNA است.