جواب فعالیت صفحه ۱۳۳ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چند شباهت خانواده امروزی را با خانواده ایران باستان پیدا و بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شباهت ها: الف) خانواده هسته اولیه جامعه می باشد.
ب) ازدواج در نزد ایرانیان یک تکلیف دینی و پیمان مقدسی است.
ج) پدر به عنوان سرپرست خانواده نقش مهمی دارد.
د) خانواده ها مرکز آموزش و تربیت است و اصول اخلاقی همانند راستگویی، امانتداری، میهن دوستی و. را به افراد خانواده می آموزند. .
ه) مادران به عنوان کدبانوی خانواده به شمار می آیند و رسوم خانه داری را به دختران می آموزند.

نویسنده : در ایران باستان برای فرزند پسر ارزش زیادی قائل بودند ولی در امروزه اینطور نیست
شاید در خانواده های دیگر به عکس باشد.