جزئیات و شایعه استفاده از امواج هارپ زلزله کرمانشاه ۷.۳ ریشتری زمین لرزه قضیه جریان خبر حقیقت و واقعیت استفاده از انواع جهان در زلزله ایران کرمانشاه از سایت نکس لود دریافت کنید.

آیا شایعه استفاده از امواج هارپ در زلزله کرمانشاه حقیقت دارد

برخی از شایعات می‌گویند که آمریکا برای زلزله از امواج هارپ استفاده کرده است یعنی با عنوان جهاد به مناطقی از کره زمین امواجی از یونسی را فرستاده است و باعث شده است زلزله کرمانشاه و زمین لرزه کرمانشاه که ۷.۳ دهم ریشتری بود به وقوع بپیوندد ولی اینها در فرضیه و شایعه می باشد و هیچگونه مدرکی دال بر این وجود ندارد که آمریکا بتواند از امواج هارپ استفاده کنند و در بخش های مختلف کره زمین مثل ایران و کرمانشاه زلزله هایی با قدرت بسیار بالا ایجاد کنند.