جواب کار کلاسی صفحه ۲۴ کتاب کار و فناوری پایه هفتم امکانات رفاهی آن منطقه چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.😞