جواب فکر کنید صفحه ۶۳ کتاب علوم تجربی پایه ششم در روزهای طوفانی امکان این که سقف شیروانی خانه های قدیمی کنده شود زیاد است توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وزش سریع هوا از سطح بالایی شیروانی باعث کم شدن فشار هوا در بالای شیروانی می شود که این خود باعث می شود هوای داخل خانه نیروی به سمت بالا به شیروانی وارد می کند که اگر این نیرو زیاد باشد می تواند حتی موجب کنده شدن شیروانی بشود.

ناشناس : وقتی طوفان شروع میشود اگر سقف به خوبی پوشانده نباشد هوا از سوراخ ها وارد سقف میشود وبه دلیل ان نیرو ممکن است سقف کنده شود در خانه ها امروزی درصد این اتفاق کم است اما چون استحکام خانه قدیمی کم بود ممکن این عمل اتفاق بی افتد.