جواب فعالیت صفحه ۸۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم چرا امیرکبیر مدرسه دارالفنون را تاسیس کرد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برای حفظ استقلال کشور تعداد بیشتری از ایرانیان علوم و فنون جدید را در داخل کشور بیاموزند تا پای بیگانگان به راحتی به کشور باز نشود.