جواب درک مطلب صفحه ۶۵ کتاب ادبیات فارسی چهارم در متن درس انتظار مردم چگونه بیان شده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بسیار منتظر و با شور و شوق و اشتیاق و پرهیجان.