جواب به کار ببندیم صفحه ۴۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم پنج پیشنهاد در مورد نحوه انجام دادن فعالیت های روزانه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : ایجاد باغ هایی ک از گونه های جانوری و گیاهی محافظت کنند.

روشنک : به جای استفاده از ظروف پلاستیکی از ظروف شیشه ای استفاده کنیم.

محیا : در هنگام درس خواندن به جای روشن کردن لامپ اتاق می توانیم اگر چراغ مطالعه داشته باشیم از آن استفاده کنیم.

ناشناس : از حیواناتی ک در حال انقراض هستند ب عنوان حیوان خانگی استفاده نکنیم😓