شایعه مرگ اندی حقیقت دارد ساعت و زمان دقیق لحظه فوت اندی کی بود دانلود فیلم تصادف اندی در لوس آنجلس آمریکا از سایت نکس لود دریافت کنید.

ساعت و زمان دقیق مرگ اندی خواننده ایرانی

بسیاری از افراد از ما میپرسند که ساعت و زمان دقیق مرگ اندی خواننده ایرانی که در خارج از کشور حضور دارد و در لس آنجلس زندگی می کرد چیست پس از تحقیقات فراوان متوجه شدیم که اندی خواننده ایران در ظهر با ماشین تصادف کرده است و علت تصادف این سرعت بالای اندی بوده است پس از تصادف در بیمارستان لس آنجلس در گذشته است. به زودی اخبار کاملی راجع به مرگ و درگذشت اندی در سایت نکس لود دریافت خواهید کرد.