جواب خودارزیابی صفحه ۱۲۱ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم چرا شاعر می گوید انسان باید دشمن هم داشته باشد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تا گاهی از افکار و اندیشه ها و کارهای آمی انتقاد کند و انسان را از خطا و غرور دور کند.

سپهر : اگر انسان دشمن باهوش داشته باشد می تواند پیشرفت کند.