جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۸۹ کتاب علوم تجربی پایه چهارم درباره ی انواع هزار پاها و غذای آنها تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بعضی از هزارپاها گوشت خوار هستند و بعضی از آن ها گیاه خوار می باشند. هزارپای گوشت خوار سمی است اما سم آن برای انسان ضرر ندارد.