جواب فعالیت صفحه ۹۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم روسیه و انگلستان در قرارداد 1907 چه تصمیمی درباره ایران گرفتند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تصمیم گرفتند ایران را بین خود تقسیم کنند. جنوب شرقی ایران به انگلستان، شمال ایران به روسیه واگذار شد.