جواب فعالیت گروهی صفحه ۷۲ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم حداقل چهار جمله در خصوص اهمیت برقراری ارتباط با دیگران بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

زهرا صلاحی : ۱_میتوانیم احساسات خود را به دیگران منتقل کنیم.
۲_سهولیت کارهاو اهداف با داشتن روابط.
۳_تبادل تجربه ها و اطلاعات.
۴_اهمیت ارتباط و داشتن احساس شادی بیشتر.
۵_رهایی از حس تنهایی..