جواب درک مطلب صفحه ۱۰۳ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم اگر بخواهید قصه ای برای خواندن انتخاب کنید چه ویژگی هایی را برای آن در نظر می گیرید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به نمکی که برای خوشمزه شدن غذا به غذا اضافه می شود که اگر کم باشد غذا بی مزه و اگر زیاد باشد غذا شور می شود.

نویسنده : اینکه آن داستان مذهبی باشد ودرباره ی خداوند وپیامبران وامامان آنها باشد تا بتوانم از گذشته آنها باخبر باشم.

مهسا : عبرت انگیزی گیرایی گزیده گویی نثر ساده و قصه گونه یاد آوری از گذشته از نظر من.