جواب فعالیت صفحه ۵۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم اگر بخواهید مهمان سرایی انتخاب کنید که به آثار تاریخی نزدیک باشد کدام را انتخاب می کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.