جواب فکر کنید صفحه ۲۶ کتاب علوم تجربی پایه چهارم دبستان ابتدایی اگر برق خانه شما یک هفته قطع شود با چه مشکلاتی رو به رو می شوید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برق امروزه در بیشتر امور زندگی دخالت دارد. اول از همه تاریکی شب‌ها و بعد قطع شدن ارتباطات مانند تلفن و موبایل، کثیف ماندن لباس‌ها (استفاده نکردن از ماشین لباسشویی)، خراب شدن مواد خوراکی داخل یخچال و مشکلات فراوان دیگر.

عرفان عرب : اگر برق قطع شود در خانه ی ما تاریک می شود و وسایل دیگری که داریم اگر شارژ نداشته باشند با استفاده از برق روشن نمی شود نام محمد.

مه گل : اگربرق نباشدکثیف ماندن لباس هااستفاده نکردن ماشین لباسشویی.

مه گل : اگر برق نباشدخانه هاتاریک میباشدونتوانیم پخت وپز بکنیم و مادرم نمی تواند لباس هایمان را اتو کنیم.