جواب خود را بیازمایید صفحه ۴۶ کتاب علوم تجربی پایه نهم اگر خودرویی با تندی متوسط 112 کیلومتر بر ساعت مسافت 460 کیلومتری تهران به اصفهان را از مسیر آزادراه طی کند مدت زمان حرکت آن را به دست آورید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

احترام : خب اول فرمول تندی متوسط رو مینویسیم بعد میگیم که چون گفته 460 کیلومتری فقط کیلومتر رو داده زمان نداده پس مینویسیم 460 تقسیم بره ی مدت زمان نکته اینجاست 1120 چون کیلو متر بر ساعته و ساعت هم هست میاریم 460 بر 112 تقسیم میکنیم.