جواب فکر کنید صفحه ۱۰۳ کتاب علوم تجربی چهارم اگر در این شبکه غذایی همه موش ها از بین بروند آیا همه شاهین ها هم از بین می روند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ثنا حیدریان : بله چون غذای اصلی او کم شده ان جاندار از زنجیره غذایی استفاده کند که ان را هم ندارد پس میمیرد دراصل طلف میشود.
کاش کمی فکر میکردین.