جواب فعالیت صفحه ۴۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم اگر در شهر یا روستای شما ایستگاه راه آهن باشد و قطار از آنجا عبور کند برای حفظ ایمنی ساکنان منطقه و قطار چه کارهایی انجام می شود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فرهنگ سازی حفاظت به وسیله مموران، هم سطح کردن با زمین اطراف.

ناشناس : از دوربین های هشدار دهنده استفاده کنند و در مواقع حساس به رانندگان قطار هشدار دهند.

محدثه : نرده به دور آن بگذاریم که مانع از ورود کودکان به داخل آن شود.

شایان : ا اگر در شهر یا روستای شما ایستگاه راه آهن باشد و قطار از آنجا عبور کند و به هزینه ساکنان منطقه و قطار چه کارهایی انجام می شود.