جواب فعالیت صفحه ۱۲۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم اگر در منطقه به جای اختلاف ها صلح و آشتی و همکاری بین کشورها برقرار شود چه پیامدهایی برای مردم منطقه دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زمینه ها برای پیشرفت ها وتوسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و علمی جهان اسلام فراهم خواهد شد (چیزی که کشورهای سلطه جو از آن هراس دارند).