جواب فعالیت کلاسی صفحه ۹۱ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم اگر در میان جمعی باشیم که از یک مسلمان غیبت می کنند چه مسولیتی داریم؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به آن ها بگوییم که غیبت کردن جزء گناهان بزرگ است که از آن به شدت نهی شده است واگر به غیبت ادامه دادند آن مجلس را ترک کنیم.