جواب فعالیت صفحه ۹۶ کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم اگر شما در موقعیت سیل قرار میگرفتید چه واکنشی از خود نشان می دادید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : از اقدامات پیشگیرانه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
* از ساختن خانه در بسترهای سیل خیز و حریم رودخانه بپرهیزید.
* از چادر زدن و توقف خودرو در منطقه سیلخیز یا در مسیر رودخانه، جدا خودداری نمایید.
* به هنگام جاری شدن سیل حتما به مناطق بالا دست رفته و آرامش خود را حفظ کنیم.