جواب به کار ببندیم صفحه ۵۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم اگر شما همیار پلیس باشید به خانواده ای که میخواهند به مسافرت بروند چه توصیه هایی می کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : هنگام رانندگی عجله نکنند یا در ماشین چیزی نخورن چون باعث بروز حادثه میشود.

ناشناس : نباید باگوشی حرف بزنند چون حواسشان پرت میشود.

نویسنده : باید قبل از سفر ماشین را سوخت و خرابی ماشین را ترمیم کنند که خدایی نکرده در جاده بماند همین.